Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, www.gir-in.com internet sitesinde yer alan uygulamaya (Gir-in) üye olarak kaydolan kişiler (Kullanıcı) tarafından, Gir-in’de yer alan hizmetlerden faydalanılması aşamasında GİR-İN ERİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. (Şirket) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. 

Bu başlık altında, Kullanıcılar tarafından Gir-in’e sağlanan ve/veya Gir-in’in kullanımı aşamasında Kullanıcı’lardan elde edilen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu politikadaki hüküm ve koşullar kapsamında "kişisel veri" olarak toplanan veriler şunlardır : 
Ad, soyad  vb. kimlik bilgileri, adres, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası vb. iletişim bilgileri kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik ve işlem bilgileri, mobil cihazdan gelen coğrafi konum bilgileri.  

Gir-in, uygulamayı yükleyen kullanıcıların konum bilgilerini kullanmaktadır. Konum bilgileri sadece uygulama aktif durumdayken kullanılmaktadır. Uygulamadan çıkış yapıldığı zaman kullanıcının konum bilgileri kullanılmamaktadır. Kullanıcının izni olmadan uygulama hiçbir suretle kullanıcının konum bilgilerini kullanmamaktadır.

Gir-in uygulamasında, çalışan giriş/çıkış işlemleri konum doğrulama ile yapılmaktadır. Bunun için cihaz üzerinden konum özelliğinin aktif edilmesi gerekmektedir. Çalışanın, işyerinin belirlediği çalışma alanı (coğrafi konum olarak belirlenen alan) içerisinde olup olmadığını teyit etmek için bu konum verisi kullanılmaktadır. Konum verileri anlık olarak gerekli işlemler için teyit amaçlı olarak kullanılır, depolanmaz ve erişilmez. Aynı zamanda bu veriler, uygulama arka planda açıkken kullanıcıya giriş veya çıkış yapmasını hatırlatan bir bildirim göndermek için de kullanılır. Mobil cihazın konum özelliği kapalı iken bu veriler toplanmaz, erişilmez ve depolanmaz. Her durumda, coğrafi konum bilginizin alınmasını mobil cihazınızın ayarlarından engelleyebilirsiniz.

Gir-in uygulaması kişisel bilgileri ve konum bilgilerini üçüncü şahıslarla hiçbir suretle paylaşmamaktadır.

Kişisel veriler, Kullanıcı’nın Gir-in hesabının açılması, Kullanıcı ile iletişim kurmak veya Kullanıcı’nın Gir-in’deki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Şirket’in hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işlenebilir, saklanabilir ve Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde üçüncü kişilerle paylaşılabilir. 

Kullanıcı tarafından Gir-in’e yüklenen kişisel veriler, Kullanıcı’nın mülkiyetindedir. Şirket, bu kişisel verileri Kullanıcı’nın önceden onayını almaksızın açıklayamaz veya satamaz.

Şirket, Gir-in üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel verileri Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilerle paylaşamaz. Bu kapsamda Şirket, kişisel verileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Şirket, Kullanıcı’nın Gir-in üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek, istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.
Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:
-Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
-Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması. Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Şirket gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir. Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel veri sahibi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesine göre olan haklarını kullanmak amacıyla aynı kanunun 13.maddesine göre kişisel veri sahibinin kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile aşağıdaki adrese yazılı olarak veya info@gir-in.com  adresine e-posta yoluyla başvuruda bulunulabilir.

Başvuru Adresi:
GİRİN ERİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
Muallimköy Mah. Deniz Cad. No:143/5/23 
Gebze Kocaeli 

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman www.Gir-in.com'da yayınlamak suretiyle değiştirebilir ve yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.