Gir-in ile Temizlik Hizmetleri Yönetimi

Gir-in ile Temizlik Hizmetleri Yönetimi

Temizlik hizmetleri yönetimi, çoklu yaşam ve çalışma alanları için oldukça kritik ve hassas bir öneme sahiptir. Turizm, sağlık, eğitim, ticaret başta olmak hemen hemen her sektörde temizlik hizmetleri müşteri memnuniyetinin başta gelen unsurlarından biridir. Temizlik operasyonlarının planlanması yönetilmesi, kontrolü, raporlaması süreçlerinin takibini geleneksel yöntemlerle yapan işletmeler, çok fazla iş yükü ve maliyetle karşılaşmaktadır. Buna karşılık uçtan uca bütün bu süreçleri bulut tabanlı yeni nesil uygulamalar üzerinden yapmak daha kolay, daha hızlı ve daha az maliyetlidir. 

Gir-in “Görev Yönetimi” modülü nasıl kullanılır? 

Gir-in görev ve anket modülleri her sektörün ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kullanılabilir. “Görev” kavramı aslında hem bir lokasyon (resepsiyon, kafeterya, lavabo vb.) hem de lokasyondan bağımsız, rutin olarak veya tek seferlik yapılması gereken bir iştir. Şöyle ki, bir otel için her gün sabah odaların temizlik hizmetleri kontrolü, bir ofis çalışma ortamı için günlük ofis temizliği ya da güvenli görevlisinin gece vardiyasında iken sorumlu olduğu alanın tanımlı bölgelerine bizatihi giderek kontrol yapması gibi görevler olabilir. Temizlik hizmetleri bağlamında görev modülü kullanımını ele alacak olursak şöyle bir kurgu yapabiliriz. Günlük rutin temizlik hizmetleri için görev modülü üzerinden bir görev oluşturulur. Bu görev, lavabolar, dinlenme alanları, kafeterya, resepsiyon vb. her bir konum için ayrı ayrı oluşturulur. Dolayısıyla buradaki görev tanımı lokasyon bazlı olarak yerine getirilmesi gereken bir görev olur. Görev tanımı yapılırken bir veya birden fazla sorumlu personel seçilebilir. Eğer bu görevi kontrol edecek bir yetkili personel varsa bu da seçilerek tanımlanır. Ardından bu görev ile ilgili bir kontrol listesi var ise anketler içerisinde daha önce tanımlanan bu liste seçilir. İstenirse oluşturulan bir görev pasif hale getirilebilir. Tanımlanan göreve ait sistem tarafından oluşturulan QR kodun çıktısı alınarak ilgili lokasyona asılır. Hepsi bu kadar…

Temizlik hizmeti yapılacak lokasyonda günlük olarak hangi periyotlarda temizlik hizmeti gerekiyorsa, her işlem sonrası temizlik kontrol çizelgelerinin doldurulmasına artık gerek kalmaz. Bu görev için atanan temizlik hizmeti personeli iş bitiminde alandaki QR kodu mobil uygulama üzerinden okutarak görevi yerine getirdiğini raporlamış olur. Aynı şekilde bu görev için atanmış bir kontrol yetkilisi var ise (temizlik şefi vb.) alandaki QR kodu okuttuğunda sisteme kontrol edildi şeklinde raporlanır. Verilen hizmetlerle ilgili müşterilerin/çalışanların görüşleri alınmak isteniyorsa, anket modülünden memnuniyet anketi oluşturularak bu işlm gerçekleştirilebilir. Bu konuyu bir başka yazımızda ele alacağız.  

Gir-in görev modülü ne sağlar? 

Görev takibi sürecinde, belge doldurulması, ıslak imza atılması, fiziksel arşivleme, manuel raporlama gibi işlemlere ihtiyaç kalmaz. Yapılan işlemlere ait veriler bulutta depolanır. Temizlik yönetim sistemi çözümleri her lokasyona dokunmatik ekran vb. donanım koymaya gerek kalmaz. Bütün işlemler kare kodlar okutulmak suretiyle mobil uygulama üzerinden yapılabildiği için donanım maliyetlerinden ciddi miktarda tasarruf edilir. Temizlik personeli görevlerinin takibi ve çalışma alanlarının temizlik ve hijyen açısından uygunluğu anlık olarak takip edilebilir. Sonuçta hem müşteri memnuniyetinin arttırılmasına katkı sağlanır hem de operasyonların takibi kolaylaşır.  

Hemen şimdi Gir-in demo hesabınızı oluşturabilir, uygulamamızı 14 gün ücretsiz kullanabilirsiniz.