Sağlık Sektörüne Özel Bulut Tabanlı Çözümler

Caner Bulut

Caner Bulut

Founder & CEO

27.12.2022

Sağlık Sektörüne Özel Bulut Tabanlı Çözümler

Sağlık hizmetlerini sunarken en temel çıktılardan biri, hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarının beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması ile birlikte memnuniyetlerinin de sağlanmasıdır. Memnuniyeti sağlanan hasta ve hasta yakınları, sağlık sorunlarının gerektirdiği koşullara uyma konusunda daha pozitif bir tutum içerisinde olabilir. Bu ise sunulan sağlık hizmetlerinin sonuçları üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırabilir. Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlamak üzere sorunları önceden takip etmek, tekrar oluşmaması için kalıcı çözümler ve önleyici  faaliyetler geliştirmek gerekmektedir. 

Sağlık sektöründe otelcilik ve destek hizmetleri

Son yıllarda sağlık sektörü, otelcilik hizmetleri ile birlikte ele alınmaya başladı. Bu bağlamda da sağlık ve otelcilik alanındaki yenilikler, inovasyonlar ve son trendler, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyeti esasına göre yeni tekno girişimler ortaya çıkmaya başladı. Sağlık kuruluşları ise otelcilik ve destek hizmetleri için yeni çözümlere yönelmeye başladı. 

Gir-in olarak sunduğumuz çözümlerle sağlık sektörü için de büyük kolaylıklar sağlıyoruz. Gir-in servisleri ile hasta, hasta yakını ve hastane çalışanlarına daha iyi hizmet sunulması mümkün hale geliyor. Nasıl mı? 

  • Hastane çalışanların giriş çıkış işlemleri,
  • Düşük, orta ve yüksek riskli alanların temizlik hizmetlerinin yönetimi 
  • Hasta, hasta yakını ve refakatçilere verilen sağlık hizmetleri ve diğer hizmetlerle ilgili anketlerle geri bildirim alabilme,
  • Hasta odaları, poliklinikler, acil, ameliyathane, görüntüleme birimleri, laboratuvarlar, WC’ler gibi alanların periyodik temizlik hizmetleri, malzeme, ekipman ve düzen kontrollerinin takibi,
  • Saatlik veya günlük her türlü periyodik görevlerin takibi mobil uygulama üzerinden yapılabilir.

Gir-in görev modülü

Temizlik yapılan alanlarda “Temizlik Takip Formu”na ihtiyaç kalmıyor, ıslak imzalı kayıtların birim sorumlusu tarafından toplanıp, bilgisayara işlenmesi, arşivlenmesi vb. işlemler ortadan kalkıyor.        Düşük, orta ve yüksek riskli alanların temizliği, kontrolleri, evsel nitelikli ve tıbbi atıkların toplanması görevleri gibi birçok işin takibi “Gir-in Görev” modülü ile kolaylıkla yapılabiliyor. 

Hasta, hasta yakınları ve refakatçilere verilen sağlık hizmetleri ve diğer hizmetlerle ilgili geri bildirim almak için anket soruları tanımlanabilir. Anketler için oluşan QR kodlar, hastane içerisinde istenilen birimlere ve alanlara asılır. Mobil cihazlar ile QR kodu okutan herkes anket sayfasına yönlendirilir, anket soruları cevaplandıktan sonra sisteme kaydedilir. Bu şekilde istenildiği kadar anket tanımlanabilir.

Gir-in anket modülü

Aynı zamanda anlık şikayet ve geri bildirimler için de "Gir-in Anket" modülü kullanılabilir.

Hasta hakları bağlamında ve verilen hizmetlerin kalitesini arttırma amaçlı hastane içerisinde acil, poliklinik, servisler ve hasta odalarına geri bildirim yapılabilecek QR kodlar asılır. Mobil cihazlar ile QR kodu okutan herkes anket ve geri bildirim sayfasına yönlendirilir. 

Sonuç olarak;

Donanım bağımsız, bulutta depolama ve anlık detaylı raporlama kolaylığı ile Gir-in, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları için hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetini sağlayacak gerekli araçlar ve esnek bir yönetim yapısı sunuyor.
 
Hemen şimdi www.gir-in.com sitesini ziyaret ederek demo hesabınızı oluşturabilir, uygulamamızı 14 gün ücretsiz kullanabilirsiniz.