Bulut Tabanlı Yalın Sağlık Çözümleri

Bulut Tabanlı Yalın Sağlık Çözümleri

Yalın felsefesi, ilk olarak üretim endüstrisindeki faaliyetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için geliştirilen bir yönetim felsefesi olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonra bu felsefe, hizmet sektöründe de uygulanmaya başlamıştır. Yalın hizmet felsefesi, sürekli iyileştirme, israfın azaltılması, müşteri odaklılık ve çalışanların katılımı gibi temel prensiplere dayanmaktadır.

Yalın sağlık hizmetleri ise, hastanelerde ve diğer sağlık hizmeti sunan kurumlarda yalın hizmet felsefesi prensiplerinin uygulanmasıdır. Bu yaklaşım, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını hedefler. Yalın sağlık hizmetleri, hastaların daha hızlı ve doğru bir şekilde tedavi edilmesini sağlamak için gereksiz işlemlerin ve israfın azaltılmasına odaklanır.

Sağlık hizmetleri, ileri uzmanlık seviyesi, kompleks süreçleri içeren, sağlıkla ilgili ana disiplinler haricinde biyomedikal, otelcilik, temizlik, güvenlik, bilişim gibi multi disipliner alanlarda çalışılması ve hizmet üretilmesi gereken özelliklere sahiptir. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda daha kaliteli, daha verimli, daha güvenli, daha az maliyetli sağlık hizmetlerine talep artmaktadır. Sağlık hizmetlerinin sunumunda yeni çözüm ve yaklaşımlara olan ihtiyaç çerçevesinde ortaya çıkan yalın hizmet yaklaşımı hastanelerin yönetim ve organizasyon yapısını da değiştirmektedir.   

Yalın hastane sistemi, hastaların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için hastane süreçlerini iyileştirmeyi amaçlar. Bu süreçler arasında temizlik hizmetleri de önemli bir yer tutar. Temizlik hizmetleri, hastane ortamının hijyenini sağlamak, enfeksiyon riskini azaltmak ve hastaların memnuniyetini artırmak için kritik bir rol oynar. Ancak temizlik hizmetlerinde de zaman, maliyet, kalite ve güvenlik açısından bazı sorunlarla karşılaşılabilir. Bu sorunları çözmek için yalın hizmet felsefesinin araç ve tekniklerinden yararlanılabilir. 

Temizlik hizmetleri, hastanelerin yalınlaşması sürecinde önemli bir rol oynar, hastane ortamının güvenli ve hijyenik bir şekilde korunmasını sağlar. Ancak, yalın hastane sistemi uygulamaları ile birlikte temizlik hizmetlerinin de uçtan uca takibi ve dijitalleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda Gir-in temizlik görev yönetimi uygulaması, hastanelerin temizlik hizmetleri süreçlerinin dijitalleştirilmesine yardımcı olan bir çözümdür. Gir-in temizlik görev yönetimi sisteminin kullanılması, yalın hastane sisteminin bir parçası olarak değerlendirilebilir.

Gir-in temizlik görev yönetimi uygulaması, hastanelerin temizlik süreçlerini yönetmelerine imkan tanır. Bu uygulama sayesinde, hastane yönetimi temizlik personeli için görevler atayabilir, görevlerin durumunu takip edebilir, görev tamamlama sürelerini ölçebilir ve raporlar oluşturabilir. Bu da temizlik hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yönetilmesine ve hastanelerin yalın hizmet felsefesi doğrultusunda çalışmalarına yardımcı olur.

Gir-in temizlik görev yönetimi sistemi ile temizlik personeli;

 • Hangi alanların temizlenmesi,
 • Hangi temizlik malzemelerini kullanması,
 • Hangi temizlik yöntemlerini uygulaması,
 • Hangi sıklıkta temizlik yapması,
 • Temizlik sonrasında hangi kontrolleri yapması,
 • Çeşitli kimyasalların zararlı etkilerine maruz kalma durumunda neler yapması gerektiği gibi konuları bilir. 

Gir-in temizlik görev yönetimi sisteminin yalın hastane sistemi açısından sağladığı faydalar şunlardır:

 • Temizlik hizmetlerinin standartlaşması ve kalitesinin artması,
 • Temizlik hizmetlerinin verimliliğinin ve hızının artması,
 • Temizlik hizmetlerinin maliyetinin azalması,
 • Temizlik hizmetlerinin izlenebilirliği ve denetlenebilirliği,
 • Temizlik personelinin motivasyonunun ve katılımının artması,
 • Hastane ortamının hijyeninin ve güvenliğinin sağlanması,
 • Hastaların memnuniyetinin ve sadakatinin artması.

Gir-in temizlik görev yönetimi uygulaması, hastanelerin temizlik hizmetlerinin dijitalleştirilmesi ve kağıt kullanımını azaltılması sayesinde çevre dostu bir çözüm sunar. Bu ise sürdürülebilir bir hastane yönetimi için çok önemlidir.  

Uygulama sayesinde hastane yönetimi, temizlik personelinin çalışma süreçlerini daha iyi yönetebilir ve daha verimli hale getirebilir. Raporlar, hastane yönetiminin temizlik hizmetleri süreçlerini daha iyi analiz etmesine imkan sağlar. Böylece hastanelerin temizlik hizmetlerini sürekli olarak iyileştirmesine yardımcı olur.

Sonuç olarak,

Gir-in temizlik görev yönetimi uygulaması, yalın hastane sistemi ve uygulamaları kapsamında temizlik hizmetlerinin dijitalleştirilmesi ve uçtan uca takibi için etkili bir çözümdür. Bu uygulama sayesinde hastaneler, temizlik hizmetlerini daha verimli bir şekilde yönetebilir, zaman ve maliyet tasarrufu yapabilir, çevre dostu bir çözüm sunabilir ve sürekli olarak iyileştirme yapabilir.